Strona 5 - Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, Szczecin