Strona 4 - Minione Miejski Dom Kultury w Lublińcu - MDK, Lubliniec