Gala Stand-up Mrągowo - SZULOWSKI / GIZA / PIASECKA / BENDLER / KRAJEWSKI / LEJA / BRUDZEWSKI / MOZIL / JAKSA

Bilety na kabaret Gala Stand-up Mrągowo - SZULOWSKI / GIZA / PIASECKA / BENDLER / KRAJEWSKI / LEJA / BRUDZEWSKI / MOZIL / JAKSA - 21-08-2021

Kabaret Gala Stand-up Mrągowo - SZULOWSKI / GIZA / PIASECKA / BENDLER / KRAJEWSKI / LEJA / BRUDZEWSKI / MOZIL / JAKSA

Abelard Giza , Katarzyna Piasecka , Kacper Ruciński , Czesław Mozil , Adam Van Bendler , Błażej Krajewski , Maciej Brudzewski , Piotr Zola Szulowski , Arkadiusz Jaksa Jakszewicz , PAWEŁ BAKTERIA

21.08.2021 19:00

Mrągowo(Warmińsko-mazurskie) - Amfiteatr w Mrągowie


Drodzy fani stand-upu! Zapraszamy na II Galę Stand-up Mrągowo! 


Na scenie w żartach:

PIOTR ZOLA SZULOWSKI

KATARZYNA PIASECKA 

ADAM VAN BENDLER

BŁAŻEJ KRAJEWSKI

MICHAŁ LEJA 

MACIEJ BRUDZEWSKI 

CZESŁAW MOZIL 

ARKADIUSZ JAKSA JAKSZEWICZ

PAWEŁ BAKTERIA

+ laureaci wieczoru OPEN MIC


Muzyczny stand-up: CZESŁAW MOZIL
Oprawa muzyczna: DJ BRD (Zabij Nudę)


Prowadzenie:

ABELARD GIZA

KACPER RUCIŃSKI 


oprawa muzyczna 

DJ BRD (Zabij Nudę)


Wieczór OPEN MIC, podczas którego zaprezentuje się 8 komików odbędzie się 20 sierpnia 2021 r.

Szczegóły w oddzielnym wydarzeniu. 


UWAGA:  

- Program dla przeznaczony dla widzów dorosłych.  

- Zakaz nagrywania w czasie występu.  

- Osoby przeszkadzające zostaną wyproszone z imprezy bez możliwości ubiegania się o zwrot należności za bilety.  


Ze względu na zachowanie zasad bezpieczeństwa zgodnie z Wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce opracowanymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego:  

- Organizator zastrzega sobie prawo do udostępnienia Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym danych osobowych uczestników imprezy, zgodnie z niezbędnymi danymi podanymi w trakcie zakupu biletu;  

- uczestnicy mają obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej (maseczki, przyłbice itp.), mające służyć zasłanianiu ust i nosa. Osoby nieposiadające ww. materiałów nie będą wpuszczane na teren imprezy;  

- Kupując bilet online i przybywając na wydarzenie, oświadcza, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym; 

 - Jeśli u Uczestnika imprezy wystąpią objawy choroby, prosimy o poinformowanie o tym Organizatora.