NOSPR kameralnie w Katowicach


Wykonawcy
 
Tomasz Hajda puzon
 
Michał Mazurkiewicz puzon
 
Karol Gajda puzon
 
Zdzisław Stolarczyk puzon basowy
 
Jakub Urbańczyk tuba
 
Mirella Malorny-Konopka fortepian
Program
 
Giovanni Battista Pergolesi – Sinfonia F-dur (opracowanie na puzon i fortepian: Ralph Sauer)
Stjepan Šulek – Sonata „Vox Gabrieli” na puzon i fortepian
Bernhard Krol – Capriccio da camera op. 35
Eugène Bozza – New Orleans
Thomas Stevens – Variations in Olden Style (d’après Bach)
Derek Bourgeois – Kwartet puzonowy