Gala Otwarcia MFF Tofifest: L.U.C & REBEL BABEL FILM ORCHESTRA w Toruniu

Bilety na koncert Gala Otwarcia MFF Tofifest: L.U.C & REBEL BABEL FILM ORCHESTRA w Toruniu - 19-10-2019

Koncert Gala Otwarcia MFF Tofifest: L.U.C & REBEL BABEL FILM ORCHESTRA w Toruniu

Maria Sadowska , Dorota Miśkiewicz , L.U.C. & Rebel Babel Film Orchestra

19.10.2019 19:00

Toruń(Kujawsko-pomorskie) - Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki


Rebel Babel Film Orchestra to niezwykły projekt muzyczny, którego autorem jest Łukasz L.U.C RostkowskiKoncert otworzy 17. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Toffiest. Gościnnie wystąpią: Maria Sadowska, Dorota Miśkiewicz, orkiestra dęta z Władysławowa. Podczas koncertu usłyszymy muzykę m.in. z takich filmów jak "Marzyciel", "Dziecko Rosemary", "Nóż w wodzie", "Bunt na Bounty", "Zapomniana melodia", "Vabank" czy "Prawo i pięść".

Miejsce koncertu:
 
Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki
Aleja Solidarności 1-3
87-100 Toruń

https://www.tofifest.pl/

Regulamin koncertu Gali Otwarcia MFF Tofifest: L.U.C & REBEL BABEL FILM ORCHESTRA


1.Organizatorem jest FUNDACJA BIURO KULTURY, z siedzibą przy ul. Ducha Świętego 2a/2 w Toruniu, 87-100, KRS 0000256070, NIP 9562172917, REGON 340168325.
2.Koncert Gali Otwarcia MFF Tofifest: L.U.C & REBEL BABEL FILM ORCHESTRA (zwany dalej „Koncertem”) odbywa się w dniu 19.10.2019 r. o g. 19.00, w ramach otwarcia Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tofifest w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki, ul. Aleja Solidarności 1-3, 87-100 Toruń.
3.Osoby uczestniczące w koncercie zwane są dalej „Uczestnikami”, a każdy z osobna - „Uczestnikiem”. Uprawnienie Uczestnika do wstępu na teren Koncertu określa niniejszy regulamin, a warunkiem jest posiadanie przez niego ważnego biletu oraz okazanie go przy wejściu na teren Koncertu wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość uczestnika takim, jak dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna/ studencka, inny dokument stwierdzający tożsamość cudzoziemca albo inny dokument zaopatrzony w wizerunek osoby (zdjęcie) oraz adres zamieszkania.
4.Zakup biletu oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zasad uczestnictwa w Koncercie.
5.Do wejścia na Koncert uprawniają wyłącznie oryginalne bilety zakupione w oficjalnych miejscach sprzedaży. Zakupienie biletu u osób postronnych powoduje ryzyko nabycia biletu podrobionego, który nie uprawnia do wejścia na Koncert.
6.W Sali, w której odbywać się będzie koncert, obowiązują wyłącznie numerowane miejsca siedzące.
7.Bilety na Koncert sprzedawane są w cenach: 65 zł / 75 zł
8.Bilet jest imienny — zostanie wystawiony na imię i nazwisko osoby zamawiającej
9.Nie można przepisać biletu na inną osobę.
10.Nie można dokonać zwrotu biletu.
11.Nie będą wydawane duplikaty biletów
12.Sprzedaż jest ograniczona ilością nakładu biletów.
13.Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży w każdej chwili bez podania przyczyny.
14.Sprzedaż biletów odbywa się na stronie festiwalu oraz za pośrednictwem DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-327) ul. Kanclerska 15, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306513, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, prowadząca dystrybucję biletów na wydarzenia kulturalne i sportowe za pośrednictwem Systemu, zwanego dalej Dystrybutorem. 15.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie sił od niego niezależnych, które mogą spowodować awarię systemu elektronicznego dystrybutora.
16.Osoba dokonująca zakupu biletu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia. Administratorem danych osobowych osób zakupujących bilet jest Organizator oraz Dystrybutor,
17.Dane osobowe osób dokonujących zakupu nie będą przekazane innym Stronom bez ich zgody i wiedzy.
18.Uczestnik koncertu jest zobowiązany podporządkować się zaleceniom Organizatora.
19.Zabrania się wnoszenia na Teren Koncertu, a także posiadania przez Uczestników podczas Koncertu, broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, opakowań szklanych, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
20.Zabrania się wnoszenia na Teren Koncertu, a także posiadania przez Uczestników podczas Koncertu: kamery, a także innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-wideo, z wyjątkiem aparatów zamieszczonych w telefonach komórkowych.
21.Filmowanie i fotografowanie profesjonalnym sprzętem fotograficznym (za wyjątkiem telefonów komórkowych) jest zabronione.
22.Zabrania się wnoszenia na Teren Koncertu, a także posiadania przez Uczestników podczas Koncertu instrumentów muzycznych oraz jakichkolwiek przedmiotów, które mogą zakłócać przebieg Koncertu zgodnie ze scenariuszem.
23.Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia wejścia na Koncert osobom nietrzeźwym, znajdującym się pod wpływem narkotyków lub zachowującym się agresywnie.
24.Przed wejściem na Koncert Uczestnik zobowiązany jest do pozostawienia w szatni okrycia (płaszcza, kurtki) oraz dużych toreb, plecaków itd.
25.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za cenne przedmioty pozostawione w szatni ani za kradzieże na terenie Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki.
26.W Sali, na której odbywa się koncert, obowiązuje całkowity zakaz konsumpcji oraz spożywania napojów za wyjątkiem wody mineralnej w opakowaniu plastikowym.
27.Na terenie całego obiektu, w którym odbywa się Koncert, obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych.
28.Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Koncertu.
29.Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku ze sprzedażą biletów jest Fundacja Biuro Kultury, z siedzibą w Toruniu przy ulicy Ducha Św. 2a/2 (87-100). Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do zrealizowania usługi sprzedaży biletów oraz ich weryfikacji podczas wydarzenia.Powiązane