26. Festiwal Kultury Kresowej

Bilety na 26. Festiwal Kultury Kresowej

26. Festiwal Kultury Kresowej

różni wykonawcy

07.08.2021 18:30

Mrągowo (Warmińsko-mazurskie) - Amfiteatr w Mrągowie


Sprawdź bilety

Festiwal jest niekonwencjonalnym zjawiskiem kulturowym i jedyną tego rodzaju propozycją w kraju. Minione festiwale spotkały się z bardzo przychylnym przyjęciem. Koncert galowy w amfiteatrze jest podsumowaniem trzech dni imprez festiwalowych w mieście, w trakcie których oglądać można występy kapel, chórów oraz zespołów pieśni i tańca z Litwy, Białorusi, Ukrainy oraz gościnnie z Łotwy, Czech i Rosji. Występom towarzyszą wystawy plastyczne, fotograficzne, rękodzieła, wieczory poetyckie, kiermasze i degustacje kresowych potraw.


UWAGA

Mając na uwadze utrzymujący się stan epidemii w kraju, bezpieczeństwo widzów uczestniczących w koncercie galowym Festiwalu Kultury Kresowej, fakt, że znaczną część widowni stanowią osoby starsze oraz problemy związane z przyjazdem wykonawców z Ukrainy i Białorusi, wspólnie z pozostałymi Organizatorami oraz partnerami z Litwy, Białorusi i Ukrainy, podjęliśmy decyzję o przeniesieniu 26. Festiwalu Kultury Kresowej na 2021 rok.

Sprawdź bilety