Bilet otwarty do Kieleckiego Centrum Kultury w Kielcach

Bilety na koncert Bilet otwarty do Kieleckiego Centrum Kultury w Kielcach - 30-06-2021

Koncert Bilet otwarty do Kieleckiego Centrum Kultury w Kielcach

różni wykonawcy

30.06.2021 16:00

Kielce(Świętokrzyskie) - Kieleckie Centrum Kultury - KCK


   REGULAMIN AKCJI „KULTURA OD NOWA”

1. Jedynym organizatorem akcji jest Kieleckie Centrum Kultury.
2. Celem akcji jest wsparcie działań Kieleckiego Centrum
Kultury i artystów współpracujących z Kieleckim Centrum Kultury.
3. Wsparcie odbywa się przez sprzedaż Biletów Otwartych KCK na wydarzenia kulturalne organizowane wyłącznie przez Kieleckie Centrum Kultury w terminie: od 1 września 2020 do 30 czerwca 2021.
4. Cena Biletu Otwartego KCK to 300,00 zł (słownie: trzysta złotych).
5. Bilet Otwarty KCK obejmuje uczestnictwo w 6 dowolnie wybranych wydarzeniach organizowanych przez Kieleckie Centrum Kultury w terminie od 1 września 2020r. do 30 czerwca 2021r.
6. Osoby, które kupiły Bilet Otwarty KCK drogą online muszą zgłosić się do Kasy bądź Impresariatu Kieleckiego Centrum Kultury w celu otrzymania Wydruku Biletu Otwartego KCK. Osoby dokonujące zakupu Biletu Otwartego KCK w kasie KCK otrzymują Wydruk Biletu Otwartego bezpośrednio przy zakupie.
a) Wydruk Biletu Otwartego KCK wydawany jest tylko i wyłącznie na podstawie przedstawienia dowodu zakupu Biletu Otwartego KCK.
b) Wydruk Biletu Otwartego KCK zawiera wyodrębnione sześć „okienek”, gdzie wpisywane będą nazwy wydarzeń oraz miejsca przypisane posiadaczowi Biletu Otwartego KCK na wybrane przez posiadacza jednostkowe koncerty organizowane przez Kieleckie Centrum Kultury
c) Wydruk Biletu Otwartego KCK służy weryfikacji i kontroli prawidłowego korzystania z Biletu Otwartego KCK
d) Osoba posiadająca Bilet Otwarty KCK musi zgłosić chęć uczestnictwa w wydarzeniu kulturalnym najpóźniej na 14 dni przed początkiem wydarzenia. Jest to niezbędne do przypisania odpowiednich miejsc posiadaczowi Biletu.
e) Wejście na wydarzenia wybrane na podstawie Biletu Otwartego KCK odbywa się tylko i wyłącznie na podstawie Wydruku Biletu Otwartego KCK.
7. Jedna osoba może na podstawie jednego Biletu Otwartego KCK odebrać dwie wejściówki na pojedyncze wydarzenie objęte akcją „Kultura Od Nowa”.
8. Bilet Otwarty KCK nie obejmuje wydarzeń organizowanych w Kieleckim Centrum Kultury przez podmioty zewnętrzne (agencje, teatry, firmy eventowe).
9. Bilet Otwarty KCK stanowi integralną całość zawierającą 6 wydarzeń kulturalnych i środki finansowe wykorzystane na jego zakup nie mogą być zwrócone w żadnej jego części po rozpoczęciu korzystania z Biletu.
10. Posiadanie Biletu Otwartego KCK nie uprawnia do wejścia na wydarzenie oraz nie gwarantuje uczestnictwa w wydarzeniu bez uprzedniej weryfikacji dokonanej za pomocą Wydruku Biletu Otwartego KCK.
11. Bilet Otwarty KCK nie podlega dalszej odsprzedaży.
12. W przypadku reklamacji dotyczącej zakupu jak i wymiany Biletu Otwartego KCK, należy kontaktować się bezpośrednio z Impresariatem Kieleckiego Centrum Kultury. Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu (potwierdzenie transakcji płatniczej)
13. Serwis Bilety24 oraz Instytucje do której bilet otwarty został zakupiony, nie przyjmują zwrotów zakupionych biletów.
14. Za niewykorzystany “bilet otwarty” Serwis Bilety24 oraz Instytucja do której „bilet otwarty” został zakupiony nie zwracają pieniędzy.