Freszel / Böhmová / Kwartet Śląski / Festiwal Eufonie

Bilety na Freszel / Böhmová / Kwartet Śląski / Festiwal Eufonie

Freszel / Böhmová / Kwartet Śląski / Festiwal Eufonie

Kwartet Śląski , Joanna Freszel , Veronika Böhmová

24.11.2020 19:30

Online


Kwartet, fortepian, laureatka Paszportu Polityki i ulubiony kompozytor Stanleya Kubricka na Festiwalu Eufonie, który także w tym roku zagości na Zamku Królewskim w Warszawie! 24 listopada w Sali Balowej zaśpiewa wybitna polska sopranistka, Joanna Freszel. Towarzyszyć jej będzie Kwartet Śląski oraz ceniona czeska pianistka, Veronika Böhmova.
Podczas tego niezwykłego koncertu usłyszymy „Adante i Allegretto” Gyorgy’ego Ligetiego, jednego z najwybitniejszych kompozytorów XX wieku, znanego nie tylko melomanom. Fragmenty jego utworów Stanley Kubrick wykorzystał w swoim kultowym filmie „Odyseja Kosmiczna”.
W repertuarze także dwa polskie akcenty nawiązujące do romantyzmu – naszego tegorocznego motywu przewodniego. Usłyszymy „Audycję VI” współczesnego kompozytora Andrzeja Krzanowskiego powstałą do tekstu jednego z Trzech Wieszczy – Juliusza Słowackiego oraz „Kwintet fortepianowy g-moll" Juliusza Zarębskiego, uważany za najwybitniejszy przykład polskiej muzyki kameralnej powstałej w dobie romantyzmu.
Bilety w sprzedaży od 6 października.
Koncert będzie można zobaczyć na żywo na Zamku Królewskim lub w streamingu.
 
---
György Ligeti (1923–2006)
 
Andante i Allegretto na kwartet smyczkowy (1950)
 
Andrzej Krzanowski (1951–1990)
 
Audycja VI na sopran i kwartet smyczkowy do tekstów Juliusza Słowackiego (1982)
 
Juliusz Zarębski (1854–1885)
 
Kwintet fortepianowy g-moll op. 34 (1885)
_____
Joanna Freszel – sopran
Veronika Böhmová – fortepian
Kwartet Śląski:
Szymon Krzeszowiec – skrzypce I
Arkadiusz Kubica – skrzypce II
Łukasz Syrnicki – altówka
Piotr Janosik – wiolonczela
 
---
III Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eufonie
Romantyzm w Europie Środkowo-Wschodniej
20 – 28 listopada 2020 r.
Organizatorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury
Mecenas: PKN ORLEN
 
---
 
Quartet, piano, winner of the Passport of Politics and Stanley Kubrick's favorite composer at the Eufonie Festival, who will also be hosted at the Royal Castle in Warsaw this year. On November 24, an outstanding Polish soprano Joanna Freszel will sing in the ballroom. She will be accompanied by the Silesian Quartet and a respected Czech pianist, Veronika Böhmova.
During this extraordinary concert we will hear "Adante and Allegretto" by Gyorgy Ligeti, one of the greatest composers of the 20th century, known not only to music lovers. Fragments of his works were used by Stanley Kubrick in his iconic film "A Space Odyssey".
The repertoire also includes two Polish accents referring to romanticism which is our theme this year. We will hear "Audition VI" by contemporary composer Andrzej Krzanowski, composed to a text by one of the Three Seers - Juliusz Słowacki, and "Piano Quintet in G minor" by Juliusz Zarębski, considered the most outstanding example of Polish chamber music created in the Romantic era.
Ticket sales start on October 6th.
The concert can be seen live at the Royal Castle or in streaming.
---
György Ligeti (1923–2006)
 
Andante i Allegretto – for the String Quartet (1950)
 
Andrzej Krzanowski (1951–1990)
 
Audycja VI for soprano and string quartet to texts by Juliusz Słowacki (1982)
 
Juliusz Zarębski (1854–1885)
 
Kwintet fortepianowy g-minor op. 34 (1885)
 
---
Joanna Freszel – soprano
Veronika Böhmová – piano
Silasian Quartet:
Szymon Krzeszowiec – violin I
Arkadiusz Kubica – violin II
Łukasz Syrnicki – viola
Piotr Janosik – cellist
 
---
III International Music Festival of Central-Eastern Europe Eufonie
Romanticism in Central-Eastern Europe
20 – 28 of November 2020
Organizer: Ministry of Culture and National Heritage, National Centre for Culture
Patron: PKN ORLEN