Pokój Wam - Koncert online "Pokój Wam"


Koncert "Pokój Wam" zabierze Cię w podróż w czasie i w przestrzeni po najcenniejszych zabytkach kultury muzycznej wielu narodów, różnych epok i chrześcijańskich tradycji. Opowiadamy historię o narodzeniu Chrystusa. Większość z kolęd i pieśni Bożonarodzeniowych usłyszysz po raz pierwszy. 


W koncercie wystąpią artyści reprezentujący siedem narodowości. Życzenia pokoju usłyszymy w języku hebrajskim, arabskim, aramejskim, bułgarskim, rumuńskim, ukraińskim, polskim, w gwarze sądeckiej, żywieckiej oraz w mowie Górali śląskich. Niech nasze świętowanie, zwane po beskidzku "Gody", wypełni się w taki sposób, jak śpiewa Józef Broda: "Hej wy polskie gody, radości pełne światła, krasy, miłości, kiero chce jednać ludy, narody". 


Opowieść o narodzinach Chrystusa, którą usłyszymy, jest historią o pojednaniu i przywróceniu harmonii. Mesjasz przyszedł na ziemię po to, by każdy człowiek mógł odzyskać pokój z Bogiem, ze sobą samym i z drugim człowiekiem.


Pokój Wam! 


Artyści: Kamil Bednarek • Dana Vynnytska • Adam Krylik • Grażyna Łobaszewska • Yaron Cherniak • Kapela Maliszów • Dawid Kwiatkowski • Katarzyna Broda - Firla • Atom String Quartet • Bovska • Agnieszka Musiał • Fanfara Moldova • Antonina Krzysztoń • Yazeed Sakhnini • Adeb Chemoun • Józef Broda • Mate.O • Jan Smoczyński z zespołem 


Dochód ze sprzedaży koncertu online "Pokój Wam" zostanie przeznaczony na wsparcie dla osób potrzebujących. 

Dostęp do koncertu przez 30 dni od zakupu biletu.

Bilety do nabycia na: KupBilecik.plPowiązane