Lady Pank - Lato w Plenerze w Łodzi

Bilety na koncert Lady Pank - Lato w Plenerze w Łodzi - 22-08-2021

Koncert Lady Pank - Lato w Plenerze w Łodzi

Lady Pank

22.08.2021 20:00

Łódź(Łódzkie) - Ogrody Geyera


Z nadejściem lata polskie miasta wybudzą się z koncertowego marazmu i ponownie będziemy mieli okazję spotkać się pod sceną! 8 miast, najciekawsi przedstawiciele rozmaitych gatunków, a to wszystko w długie, gorące wieczory - zapraszamy Was na Lato w Plenerze!


LADY PANK

22.08.2021

19:00 - bramka
20:00 - start
Łódź / Ogrody Geyera


Oświadczenie COVID-19 do pobrania: https://bit.ly/OŚWIADCZENIE_COVID-19
Wstęp na koncert 13+ za pisemną zgodą rodzica. Poniżej 13 lat, wymagana obecność pełnoprawnego opiekuna: // bit.ly/ZGODA_WB
Regulamin wydarzenia: https://winiarybookings.pl/regulamin/


ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:
Przestrzeń koncertu będzie specjalnie zabezpieczona oraz zdezynfekowana zgodnie z zaleceniami rządu.
Każdy uczestnik koncertu zobowiązany jest jednocześnie do utrzymania odstępu 1,5m od innych osób (nie dotyczy osób zamieszkujących wspólne gospodarstwo domowe) oraz zakrycia nosa i ust środkami ochrony osobistej (maseczka, przyłbica, chusta itp.).
Na wejściu dostępny będzie dozownik z płynem do dezynfekcji rąk.
Przed wejściem na koncert sprawdzana będzie temperatura uczestników.
Uczestnicy zobowiązani są do przyniesienia ze sobą oświadczenia o stanie zdrowia i przekazania go organizatorowi na wejściu.Powiązane