Major SPZ w Szczecinie

Bilety na koncert Major SPZ w Szczecinie - 14-08-2021

Koncert Major SPZ w Szczecinie

Major SPZ

14.08.2021 20:00

Szczecin(Zachodniopomorskie) - Kino Kosmos


"Chłopaczyna ze Szczecina rzuca rymem jak maszyna" Do trzech razy, tym razem musi się udać i Major SPZ zagra w Kosmosie, a w zasadzie na scenie plenerowej na naszym dziedzińcu.


MAJOR SPZ
14.08.2021
Kosmos, al. Wojska Polskiego 8


Niezwykle charyzmatyczny raper urodził się w 1982 roku w Szczecinie. Po świetnie przyjętych podziemnych „nielegalach", Major oficjalnie zadebiutował wydanym w 2018 roku albumem „Towar". Charakterystyczne flow, zamiłowanie do przeróżnych „gierek słownych" oraz umiejętność odnalezienia się zarówno na klasycznych, jak i nowoczesnych bitach – to wszystko zjednało Majorowi potężną rzeszę oddanych fanów.


https://www.facebook.com/majorspz


https://www.facebook.com/events/


Osoby niepełnoletnie powyżej 13 roku życia mogą wejść na koncert za pisemną zgodą opiekuna prawnego. Poniżej 13 rok życia wymagana jest obecność pełnoprawnego opiekuna.
Widzowie są zobowiązani do przestrzegania aktualnie obowiązujących restrykcji sanitarnych. Prosimy o śledzenie komunikatów organizatora