ECHO Rising Stars / Lucie Horsch / Thomas Dunford w Katowicach

Bilety na koncert ECHO Rising Stars / Lucie Horsch / Thomas Dunford  w Katowicach - 09-01-2022

Koncert ECHO Rising Stars / Lucie Horsch / Thomas Dunford w Katowicach

Thomas Dunford , Lucie Horsch

09.01.2022 18:00

Katowice(Śląskie) - Sala Kameralna Narodowej Orkiestry Symfonicznej


Program
Dario Castello
Sonata seconda ze zbioru „Sonate concertate in stil moderno per sonar nel organo overo spineta con diversi instrumenti”, tom II

John Dowland
„Flow My Tears” ze zbioru „The Second Book of Songes”

François Couperin
„Le Rossignol en amour” ze zbioru „Troisième livre de pièces de clavecin”

Johann Sebastian Bach
Suita lutniowa c-moll BWV 997 (oprac. na flet i lutnię: Lucie Horsch)

Lotta Wennäkoski
Arteria na flet solo [zamówienie kompozytorskie Concertgebouw Amsterdam, Kölner Philharmonie i European Concert Hall Organisation]

Francesca Caccini
Chi desia di saper che cos'è amore

Claude Debussy
„Syrinx” na flet solo

Anne Danican Philidor
Sonata d-moll ze zbioru „Premier livre de pièces”

Marin Marais
Couplets de folies (oprac. na flet i lutnię: Lucie Horsch)

Muzyka dawna, muzyka nowa – wbrew pozorom, więcej je łączy niż dzieli. Tak w XVII, jak i XX wieku, twórcy negowali tradycję i szukali innowacyjnego języka. Podstawą barokowego stile moderno (jak w tytule sonaty Castella) stała się tzw. akompaniowana monodia, realizowana na dowolnych instrumentach (Castello: con diversi instrumenti). Tu będą to flet i lutnia – duet niebanalny, ale zgodny z duchem epoki. Debussy w Syrinx nawiązywał do muzyki greckiej, podobnie jak wcześniej epoka baroku; czy i jak nawiąże do niego fińska kompozytorka Wennäkoski w swoim zamówieniu? Flet z racji rejestru i żywości traktowany bywał jak ludzki głos, stąd w programie transkrypcje miłosnych pieśni Dowlanda i Cacciniego. Basowa partia continuo może być wykonane na lutni, przybierając postać tak różną, jak różne są ilustracyjna księga Couperina, wariacyjna folia Marais czy polifoniczna sonata Philidora.
[Jan Topolski]

Wykonawcy
Lucie Horsch – flet
Thomas Dunford – lutnia