Pictures for Cello & Symphony Orchestra - Światowe prawykonanie koncertu wiolonczelowego "Pictures for Cello & Symphony Orchestra" Leszka Kułakowskiego w Słupsku

Bilety na koncert Pictures for Cello & Symphony Orchestra - Światowe prawykonanie koncertu wiolonczelowego "Pictures for Cello & Symphony Orchestra" Leszka Kułakowskiego w Słupsku - 19-11-2021

Pictures for Cello & Symphony Orchestra - Światowe prawykonanie koncertu wiolonczelowego "Pictures for Cello & Symphony Orchestra" Leszka Kułakowskiego w Słupsku

Leszek Kułakowski , Pictures for Cello & Symphony Orchestra

19.11.2021 19:00

Słupsk(Pomorskie) - Polska Filharmonia Sinfonica Baltica


Światowe prawykonanie koncertu wiolonczelowego "Pictures for Cello & Symphony Orchestra" Leszka Kułakowskiego.

"Pictures for Cello & Symphony Orchestra" zbudowane jest z trzech kontrastowych części: Presto, Andante, Vivace. Czas trwania dzieła to 25 minut. Obsada orkiestry: kameralna z podwójna obsada drzewa i blachy. Koncert, szczególnie w drugiej, kantylenowej części eksponuje naturalną śpiewność wiolonczeli, nie tyko w bezpiecznej średnicy, ale także w najwyższym, "dramatycznym" rejestrze wiolonczeli. Skrajne części eksponuje wirtuozerię, błyskotliwie pasaże, dwudźwięki, akordy czterodźwiękowe, flażolety, różnorodność artykulacyjną instrumentu solowego. Narracja melodyczna wiolonczeli w I i III części charakteryzuje się intensywną, synkopującą rytmiką, tak typową dla idiomu jazzowego. Harmonia koncertu operuje współczesną, modalną i jazzową harmoniką.

Oryginalność i innowacyjność "Pictures for Cello & Symphony Orchestra" polega syntezie muzyki współczesnej i jazzu (Third Stream Music), jak również wdrożeniu jakościowych, nowatorskich technik kompozytorskich, unowocześnieniu koncepcji jazzującego koncertu solowego, oraz twórcze, nasycone osobowością kompozytora podejście do materiału muzycznego. Ideą koncertu jest ekspozycja wirtuozowskiej partii solowej w dialogu i komunikacji z orkiestrą symfoniczną. Orkiestra staje się ważnym partnerem w "muzycznym dialogu".

Partia solowa wiolonczeli i orkiestra stanowią integralną i "komentującą sią " całość. Orkiestra nie stanowi statycznego tła dla "brylującego solisty" (jak to niestety w większości przypadków ma miejsce) lecz jest aktywnym, inspirującym partnerem. Innym ważnym celem kompozytora jest nadanie całości nasyconej intensywną harmoniką, wyeksponowanie jazzowej pulsacji rytmicznej- drive'u, oraz eksponowanie kontrastu pomiędzy wiodącym instrumentem solowym z synkopowanymi intensywnie rytmicznymi liniami- a dialogującą orkiestrą. Nie ma w literaturze polskiej i światowej koncertu wiolonczelowego zawierającego elementy jazzu- jest wartością dodana w kompozycji Leszka Kułakowskiego. "Pictures for Cello & Symphony Orchestra" wypełnia lukę na polskim rynku muzycznym i stanowi znakomity materiał dydaktyczny i edukacyjny pozwalający studentom na zapoznanie się z cechami muzyki jazzowej zastosowanej w tym przypadku dla możliwości techniczno- wyrazowych wiolonczeli. Celem nadrzędnym i jakościowym rezultatem realizacji "Pictures for Cello & Symphony Orchestra" jest trwały wkład w rozwój kultury polskiej i także europejskiej. Koncert eksponuje typowe dla wiolonczeli idiomy jak; naturalna śpiewność instrumentu, wirtuozeria instrumentalna, sonornym, oryginalna "jazzująca" faktura. Kompozytor jest jednym z kilku kompozytorów na świecie syntetyzujących muzykę współczesną z jazzem. Solową fakturę koncertu wzbogacą środki używane w muzyce jazzowej jak: intensywność i pulsacja rytmiczna, nasycona harmonika, melodyczne nawiązywanie do bluesa, modalnych skal jazzowych.

Zadanie współfinansowane ze środków Miasta Słupska.