Voces Gaudii koncert „Z kopyta” w Warszawie

Bilety na koncert Voces Gaudii koncert „Z kopyta” w Warszawie - 17-12-2021

Voces Gaudii koncert „Z kopyta” w Warszawie

Chór Voces Gaudii

17.12.2021 19:00

Warszawa(Mazowieckie) - Dom Kultury ŚWIT


Już 17 grudnia odbędzie się wyjątkowy koncert. Wyjątkowy, bo to pierwszy występ chóru offline od dwóch lat i pierwsze spotkanie z widownią po lockdownach.

Oto parę słów od śpiewających: "Skąd tytuł „Z kopyta”? Bo z kopyta rwie nie tylko kulig, ale także my – startując z nowym programem muzycznym i rozpoczynając koncertowy sezon. Z kopyta wracamy do świata offline. Z kopyta ruszamy z realizacją naszych zagranicznych planów wyjazdowych oraz przygotowywaniem trasy koncertowej po Polsce. Na naszym koncercie wybrzmią piosenki zimowe i świąteczne. Muzycznie przypomnimy także, jak bardzo ważne są, zwłaszcza w tym czasie, równe prawa do miłości oraz tolerancja bez względu na płeć, wiek, tożsamość płciową, narodowość czy wyznanie i dlaczego trzeba o nich pamiętać, na co dzień, nie tylko kiedy „Jest taki dzień”. W czasie koncertu zaśpiewamy także utwory popowe i rockowe w aranżacjach chóralnych. Będzie też zimowy swing oraz powrót do ludowości."

Współorganizatorem koncertu jest Dom Kultury Praga.

O Voces Gaudii:
Chór Voces Gaudii został założony w sierpniu 2014 r. przez profesjonalnych muzyków. W chwili obecnej liczy 50 osób członkowskich – osób LGBT+ oraz ich przyjaciół. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce. Jej celem jest próba zaangażowania osób nieheteronormatywnych w działania kulturalne i społeczne oraz m.in. budowanie mostów za pomocą muzyki. Chór ma swoją siedzibę w Warszawie, ale koncertuje w całej Polsce oraz jest zapraszany do tworzenia oprawy artystycznej wielu wydarzeń LGBT+, jak np. konferencji ILGA Europe czy Parady Równości. W repertuarze chóru znajduje się zarówno klasyka jak i muzyka rozrywkowa w aranżacjach chóralnych. Voces Gaudii należy do Stowarzyszenia Legato, które zrzesza chóry LGBT+ z całej Europy. Więcej informacji na
www.voces.pl.

Zachęcamy do wpłacania darowizn na cele statutowe naszego stowarzyszenia oraz dołączenia do zbiórki na wyjazd do Londynu pod adresem www.voces.pl/Londyn. Tam w czasie wspólnego koncertu zaśpiewamy z jednym z najpopularniejszych chórów LGBT+ w Wielkiej Brytanii – Pink Singers.

REGULAMIN WYDARZENIA

Regulamin koncertu chóru Voces Gaudii „Z kopyta” organizowanego przez Dom Kultury „Praga” w dniu 17.12.2021 r.

Regulamin koncertu chóru Voces Gaudii „Z kopyta”

 1. Organizatorem koncertu chóru Voces Gaudii „Z kopyta” jest Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Dąbrowszczaków 2, 03-474 Warszawa (dalej: „Organizator”).
 2. Wydarzenie odbędzie się w dniu 17.12.2021 r., o godz.19:00 w sali widowiskowej Domu Kultury Świt przy ul. Piotra Wysockiego 11 w Warszawie.
 3. Wstęp jest możliwy od godziny 18:45 w dniu wydarzenia.
 4. Wstęp na wydarzenie możliwy jest za okazaniem bezpłatnego biletu.
 5. Bilety na koncert są dostępne na stronie www.biletyna.pl
 6. W koncercie może uczestniczyć maksymalnie 150 osób. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, do tego limitu nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19. Dla osób zaszczepionych zostanie uruchomiona osobna pula biletów. Podczas zamawiania biletów istnieje możliwość złożenia dobrowolnego oświadczenia o posiadaniu certyfikatu szczepienia przeciwko COVID-19. Organizator informuje, że po osiągnięciu maksymalnej liczby osób, bilety będą wydawane wyłącznie osobom zaszczepionym przeciwko COVID-19.
 7. Organizator zastrzega, że maksymalna liczba uczestników może się zmienić z uwagi na obowiązujące w dniu wydarzenia przepisy związane ze stanem epidemii wirusa COVID-19.
 8. W koncercie mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 13 lat. Osoby poniżej 13 roku życia powinny być pod opieką osoby dorosłej. Za dzieci odpowiedzialność ponoszą ich rodzice (opiekunowie prawni).
 9. Na terenie wydarzenia zabrania się:
  a. wchodzenia pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  b. wnoszenia i spożywania alkoholu, palenia papierosów oraz przyjmowania innych używek,
  c. profesjonalnego filmowania i nagrywania koncertu.
 10. Osoby uczestniczące w koncercie zobowiązane są do wykonywania poleceń obsługi. Osoby naruszające niniejszy Regulamin, naruszające porządek publiczny zostaną wydalone z sali.
 11. Wydarzenie zostanie przeprowadzone zgodnie z aktualnymi przepisami związanymi ze stanem epidemii wirusa COVID-19.
 12. W Wydarzeniu nie mogą uczestniczyć osoby, które mają objawy chorobowe, takie jak gorączka, kaszel, duszności.
 13. Przed wejściem do sali widowiskowej należy obowiązkowo zdezynfekować ręce. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne są przy wejściu do sali widowiskowej.
 14. Podczas koncertu wszystkie osoby przebywające w sali widowiskowej zobowiązane są utrzymywać bezpieczną odległość od innych osób.
 15. Usta i nos muszą być obligatoryjnie osłonięte (za pomocą maseczki ochronnej). Organizator nie zapewnia maseczek.
 16. Organizator zastrzega, że osoby uczestniczące w Koncercie mogą być fotografowane i filmowane. Nagrania oraz fotografie zostaną wykorzystane w celach dokumentacyjnych i promocyjnych Domu Kultury „Praga” – w szczególności opublikowane na stronie internetowej oraz na Facebooku Organizatora.
 17. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, takich jak podwyższona temperatura, uporczywy kaszel, trudności w oddychaniu, osoba nie zostanie wpuszczona do sali widowiskowej. Taka osoba zostanie poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do lekarza.
 18. W przypadku stwierdzenia u osoby znajdującej się na terenie wydarzenia wyraźnych oznak choroby, takich jak podwyższona temperatura, uporczywy kaszel, trudności w oddychaniu, osoba taka zostanie odizolowana od innych osób. Organizator wyznaczył pracownika, którego zadaniem będzie odizolowanie chorej osoby oraz kontakt telefoniczny z lekarzem. W razie pogarszania się stanu zdrowia pracownik zadzwoni pod nr 999 lub 112 i poinformuje o możliwości zakażenia koronawirusem.
 19. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i lokalizacji wydarzenia oraz do jego odwołania.