Razem z Ukrainą w Łodzi


20 marca, w Łodzi odbędzie się wyjątkowy koncert charytatywny, którego celem będzie zebranie jak najwyższej kwoty na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy. Całkowity dochód z wydarzenia zostanie przekazany Polskiej Akcji Humanitarnej, która prowadzi szeroko zakrojone działania pomocowe. Na scenie Atlas Areny wystąpią zarówno polscy jak i ukraińscy artyści. Razem z Ukrainą bilety na koncert charytatywny w Łodzi już dostępne!

O koncercie Razem z Ukrainą w Łodzi

Podczas koncertu “Razem z Ukrainą” na sceniePowiązane