Koncert Akademicki | Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie w Lusławicach

Bilety na koncert Akademicki | Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie w Lusławicach - 20-11-2022

Koncert Akademicki | Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie w Lusławicach

Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej , Łukasz Borowicz

20.11.2022 19:00

Lusławice(Małopolskie) - Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego


20 listopada 2022, niedziela, godz. 19:00 

Koncert Akademicki

Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego

Kamila Dutkowska – sopran
Łukasz Borowicz – dyrygent

program:
K. Penderecki - Fanfara dla Niepodległej
S. Moniuszko - Bajka
K. Szymanowski – Pieśni muezina szalonego op 42
G. Bacewicz - II Symfonia
-------
*Bilet ulgowy, za okazaniem dokumentu stwierdzającego uprawnienie do ulgi, przysługuje:

uczniom
studentom
osobom powyżej 65. roku życia
emerytom, rencistom
posiadaczom Karty Dużej Rodziny
osobom z niepełnosprawnościami
nauczycielom
kombatantom
honorowym dawcom krwi

Zwolnienie z opłaty za wstęp przysługuje:

posiadaczom imiennych zaproszeń wydanych przez Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego
dzieciom poniżej wieku szkolnego
opiekunom grup szkolnych (1 opiekun na 10 dzieci)
osobom z orzeczeniem znacznego stopnia niepełnosprawności
osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"
pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów
członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS)
posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305).

Osoby którym przysługuje zwolnienie z opłaty za wstęp proszone są o zgłoszenie telefoniczne: 14 665 10 30, 14 666 43 00 lub mailowe: luslawice@penderecki-center.pl

*******