Niezapomniane Melodie Wiednia - Wiedeńskiej Operetki Czar we Włocławku


Wiedeńskiej operetki czar.
„NIEZAPOMNIANE MELODIE WIEDNIA”

Nasi wspaniali artyści przeniosą Państwa  w krainę radości i wielkich wzruszeń.
Cudowny świat operetki i musicalu przepełni spotkanie z melodiami Wiednia.
 Wspaniałe suknie, panie uwodzące panów, namiętność, flirty, pocałunki... Przepiękne głosy...
 
Wykonawcy:
Jolanta Bobras - sopran, 
Anna Kutkowska-Kass – sopran koloraturowy,
Elena Lomonossova (Kazachstan) – sopran koloraturowy, 
Romuald Spychalski – tenor,
 
Wykonawcy wystąpią z towarzyszeniem zespołu ukraińskiego pianisty związanego z Teatrem Wielkim w Łodzi: Tarasa HLUSHKO.
 
Taras Hlushko (Ukraina) – fortepian, kierownictwo muzyczne.
Dominika Sznajder  – skrzypce,
Robert Stefański - klarnet,
 
Prowadzenie koncertu: dziennikarka radiowa - Krystyna Pietranek-Kulis
 
Przepiękny koncert:  „NIEZAPOMNIANE MELODIE WIEDNIA”.
Muzyka, związana z naddunajską stolicą, zwłaszcza ta przełomu  wieków XIX i XX nieodmiennie nas porywa i zachwyca.
Jak to się stało, że Wiedeń  wytworzył wokół siebie tak niepowtarzalną, niezwykłą aurę muzyczną?...
Tajemnica tkwi w złożoności stylistycznej tej muzyki, bo znajdujemy w niej elementy zarówno włoskiej kantyleny, jak i madziarskiej witalności, słowiańskiego sentymentalizmu i wiedeńskiej wytworności, elegancji, trudnego do nazwania wiedeńskiego esprit.
Jednak przede wszystkim wytłumaczenia tego zjawiska należy szukać w samej naturze Wiedeńczyków, którzy nigdy nie tracili kontaktu z muzyką.
Nawet w czasach klęsk i pożogi nie lubili się zbyt długo smucić, zawsze oczekując od swoich twórców muzyki lekkiej i przyjemnej w najlepszym artystycznym ujęciu.
Muzyczna atmosfera Wiednia oddziaływała na przełomie XIX i XX wieku na twórców całej Europy – przeważnie Czechów, Węgrów, Francuzów, Niemców oraz kompozytorów innych nacji.
Kompozytorzy meldowali się w Wiedniu, którego teatry stawały się z czasem ich domem a oni zdobywali uznanie i miłość publiczności tworząc „muzyczny klan” wypowiadający się w swojej sztuce w jednolitym wiedeńskim stylu.
Ośmielając się przypuszczać, że sympatie muzyczne naszej wspanialej, współczesnej publiczności nie odbiegają daleko od tych sprzed wieku, proponujemy na ten wieczór koncert w wykonaniu znakomitych artystów scen muzycznych Łodzi, Warszawy i  Karagandy.
 
Wiedeńskiej operetki czar.
Koncert jest złożony z najpopularniejszych utworów wiedeńskich kompozytorów, od upajających walców Johanna Straussa po pieśni, arie i duety twórców wesołego teatru muzycznego oraz wirtuozowskie miniatury skrzypcowe.
           
„NIEZAPOMNIANE MELODIE WIEDNIA”
Jak mawiał niezapomniany Bogusław Kaczyński:
Ten repertuar jest gwarancją satysfakcji widzów!
 
Zapraszamy fanów dobrej muzyki.
Czas trwania koncertu min. 105 minut + bisy.
 
Koncert przeprowadzony zostanie z obowiązującymi regułami sanitarnymi.