Beethoven, Weinberg w Warszawie

Bilety na koncert Beethoven, Weinberg w Warszawie - 27-03-2023

Koncert Beethoven, Weinberg w Warszawie

różni wykonawcy

27.03.2023 19:30

Warszawa(Mazowieckie) - Filharmonia Narodowa - Sala Koncertowa


2023: Beethoven – pomiędzy Wschodem a Zachodem 27. edycja Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena, planowana w dniach 26 marca – 7 kwietnia 2023 roku w Warszawie, podejmie problem koegzystencji wpływów kultury wschodu i zachodu w muzyce Beethovena i jego następców.

W początkowych latach XIX wieku transformacja kultury dokonywała się wokół wyraźnie zaznaczających się polaryzacji: twórczość inspirowaną „duchem Południa” (klasyczną) przeciwstawiano tej natchnionej „duchem Północy” (romantyczną), tak jak Zachodni racjonalizm przeciwstawiano Wschodniemu mistycyzmowi. W relacji kultury do natury opozycja Wschodu i Zachodu stanowi parę, w której Wschód (metaforycznie ujmowany jako wschód słońca, wiosna) łączył się z takimi kategoriami jak młodzieńczość, spontaniczność, rozwijanie a Zachód (zachód słońca jesień) – ze schyłkowością, refleksyjnością, przemijaniem. Utwory prezentowane podczas festiwalu zarówno nawiązują do owych kategorii, jak i są przykładem bezpośredniego czerpania inspiracji ze wschodniej kultury muzycznej. Z repertuaru tych ostatnich usłyszymy m.in. trzy kwartety op. 59 „Razumowskie”, w których Beethoven wykorzystał rosyjskie melodie ludowe, Pieśń o ziemi Gustava Mahlera oraz V Symfonię „Koreańską” i VI Symfonie „Pieśni chińskie” Krzysztofa Pendereckiego nawiązujące do dalekowschodniej kultury, Pawanę na śmierć infantki i Bolero Maurice’a Ravela pisane pod wpływem iberyjskich fascynacji kompozytora, a także Siedem bram Jerozolimy Krzysztofa Pendereckiego.

Wśród zaproszonych artystów znajdują się nazwiska i zespoły tej miary co: dyrygent Robert Trevino z Basque National Orchestra, Korea National University of Arts Orchestra pod dyrekcją Chiyoung Chunga, Casal Quartett, Apollon Musagete, dyrygenci: Leonard Slatkin, Alexander Liebreich, John Axelrod, Jacek Kaspszyk, Sergey Smbatyan, skrzypkowie: Piotr Pławner, Dalia Kuznecovaite i laureatka ostatniego Konkursu Wieniawskiego Hina Maeda, pianiści: Martin Garcia-Garcia, Daniel Ciobanu. W ramach cyklu Nieznane opery Łukasz Borowicz poprowadzi dwa jednoaktowe dzieła: Sokrate Erika Satie i Alexandre bis Bohuslava Martinu.Powiązane