Cyrk Zalewski - Widowisko 2024 w Poznaniu

Bilety na koncert Cyrk Zalewski - Widowisko 2024 w Poznaniu - 17-03-2024

Koncert Cyrk Zalewski - Widowisko 2024 w Poznaniu

Cyrk Zalewski

17.03.2024 13:00

Poznań(Wielkopolskie) - Namiot Cyrkowy


Serdecznie zapraszamy na Cyrk Zalewski - Widowisko 2024

Niezwykła przygoda zaczęła się już 7 pokoleń wcześniej, kiedy to pradziadkowie, dziadkowie, a potem rodzice zakładali swoje cyrki lub występowali jako artyści cyrkowi. Cyrk dziadków o nazwie Cyrk Harriego jeździł po terenach Polski, Czech i Rosji. Babcia Anna Nowotna była tancerką oraz zajmowała się woltyżerką na koniach, a dziadek Rudolf Nowotny prócz akrobacji i tresury przeróżnych zwierząt brał udział w modnych wówczas walkach zapaśniczych. Ciocia Anna była ekwilibrystką na linie, a ojciec antypodystą (żonglerka nogami) i treserem koni.
Cyrk to nasze życie i nasze hobby nie tylko z wyboru!

Dzieci do 2 r.ż. wchodzą bez biletu!