MISTRZOWIE BATUTY I MŁODZI WIRTUZOI FORTEPIANU w Jeleniej Górze

Bilety na koncert MISTRZOWIE BATUTY I MŁODZI WIRTUZOI FORTEPIANU w Jeleniej Górze - 08-04-2016

Koncert MISTRZOWIE BATUTY I MŁODZI WIRTUZOI FORTEPIANU w Jeleniej Górze

Tomasz Bugaj , Łukasz Krupiński , Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Dolnośląskiej

08.04.2016 19:00

Jelenia Góra(Dolnośląskie) - Sala Koncertowa im. Stefana Strahla


Tomasz Bugaj – dyrygent
Łukasz Krupiński – fortepian
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Dolnośląskiej
Elżbieta M. Terlega – prowadzenie
***
MISTRZOWIE BATUTY I MŁODZI WIRTUOZI FORTEPIANU
Ludwig van Beethoven – IV Koncert fortepianowy G-dur op. 58
Antonin Dvořák – V Symfonia F-dur op. 76
Zadanie pn. "Mistrzowie batuty i młodzi wirtuozi fortepianu" realizowane z programu MKiDN Wydarzenia artystyczne priorytet Muzyka.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
Półfinalista XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie – Łukasz Krupiński, wystąpi po raz pierwszy w Jeleniej Górze. Ten utalentowany, młody człowiek rozpoczął naukę gry na fortepianie w wieku 5 lat. Jest absolwentem OSM II st. im. Zenona Brzewskiego w Warszawie w klasie fortepianu dr Joanny Ławrynowicz. Obecnie studiuje na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie u prof. Alicji Palety-Bugaj oraz dr Konrada Skolarskiego. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach pianistycznych, min. Grand Prix oraz dwie nagrody specjalne na II Syberyjskim Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. F. Chopina w Tomsku (2013), I nagroda na Konkursie o Stypendium Yamaha Music Foundation of Europe Scholarschip (2014), II nagroda na 46 Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie (2015), I nagroda na 15 Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym Chopin-Gesellschaft Hannover (2015) oraz stypendystą Fundacji Krystiana Zimermana (2015).
Przed publicznością jeleniogórską Łukasz Krupiński wykona IV Koncert fortepianowy G-dur op. 58 Ludwiga van Beethovena. Jednocześnie ów koncert fortepianowy jest pierwszym, w którym w pełni rozbrzmiewa własny styl kompozytorski Beethovena. Dzieło powstaje w najbardziej płodnym okresie twórczości kompozytora, ukazuje kunszt kompozytorski w przeciwstawianiu sobie fortepianu solo i orkiestry, jak gdyby były osobą i chórem. Koncert G-dur określono w historii muzyki mianem „Skowronkowy” zwłaszcza za sprawą I części Allegro moderato. Pierwszy temat wprowadzony przez solistę solo nadaje jej bowiem niezwykle pogodny charakter, a wręcz improwizacyjna swoboda z jaką przewija się głos solowy z orkiestrą dodaje lekkości. Część II Andante con moto nie kontynuuje wesołości części pierwszej. Mówi się, że Beethoven napisał ją pod wpływem obrazu, który przedstawiał Orfeusza proszącego o litość podziemne moce. Dlatego część przepełniona jest dramatyzmem i emocjonalym napięciem, czyniąc to krótkie Andante jednym z najbardziej przejmujących utworów literatury koncertowej. Koncert fortepianowy zwieńczony jest wirtuozowską częścią III. W tym żywiołowym  rondzie orkiestra i fortepian dalej prowadzą dialog tematyczny zgodnie podając sobie tematy.
Podobnie jak IV Koncert fortepianowy jest pierwszym dziełem dojrzałego muzycznie i ukształtowanego kompozytorsko Beethovena, tak V Symfonia F-dur op. 76 jest początkiem indywidualnego stylu Antonina Dvořáka. Powstała w 1875 roku czteroczęściowa kompozycja zachwyca typową dla Dvořáka śpiewnością, szczerym liryzmem i taneczną rytmiką. Charakterystyczny klimat nadaje całości część I Allegro ma non troppo, którą rozpoczynają kolejno klarnety i flety otwierając przed słuchaczem różnobarwny świat przenikających się wciąż tematów i nastrojów. Kontrastowo do klarownej i jasnej części pierwszej zostaje skomponowane Andante con moto. W drugiej części spokojny i melancholijny temat wprowadzają wiolonczele, wtórują im pozostałe instrumenty kwintetu smyczkowego, a charakter rozjaśnia się dopiero z nadejściem drugiego tematu w instrumentach dętych. Ślady wzburzenia utrzymują się aż do początku części III Allegro scherzando. Ostatecznie po nastrojowym brzmieniu wiolonczel i fermacie pojawia się ujmujący i pogodny walc, stanowiący tu główny temat. Rytmiczny początek przeobraża się w podniosły hymn, a dalej w liryczny epizod, by przygotować na najbardziej dramatyczną – część IV. Allegro molto poprzez reministencję tematów poprzednich części staje się swoistą klamrą, która w efektowny sposób zamyka całą Symfonię.
Orkiestrę Symfoniczną tego wieczoru poprowadzi znany już publiczności dyrygent – Tomasz Bugaj, przez kilka lat I Dyrygent Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze. Jest kierownikiem Katedry Dyrygentury w Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Do 2005 roku piastował funkcję Dyrektora Artystycznego i Głównego Dyrygenta Filharmonii Krakowskiej (od 1998 roku), a w latach 2006-2008 był Dyrektorem Muzycznym Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie. Jest jednym z czołowych przedstawicieli powojennej generacji dyrygentów polskich.            
Słowo o muzyce wygłosi Elżbieta M. Terlega, która od lat zajmuje się działalnością prezenterską, pedagogiczną i publicystyczną. W swym dorobku artystycznym ma wiele artykułów, recenzji oraz wywiadów z czołowymi postaciami polskiego życia muzycznego oraz setki prowadzonych koncertów.