Strona 2 - Centrum Kulturalno-Edukacyjne, Czerwionka-Leszczyny