Angus & Julia Stone

Zespół Angus & Julia Stone rozpoczął działaność w 2006 roku w mieście Sydney