Annie Lennox

Annie Lennox urodziła się 25 grudnia 1954 roku w mieście Aberdeen