Bing Crosby

Bing Crosby urodził się 3 maja 1903 roku w mieście Tacoma