Eurythmics

Zespół Eurythmics rozpoczął działaność w 1980 roku w mieście London

Quizy