PIĘKNY HÄNDEL KONCERT BAROKOWY w Gorzowie Wielkopolskim


Orkiestra Filharmonii Gorzowskiej
Jacek Kraszewski – dyrygent
Karolina Borowczyk – sopran  
Jakub Borowczyk – kontratenor  
 
GEORG FRIEDRICH HÄNDEL (1685-1759)
Uwertura HWV 336
Aria Rinalda Cara sposa z I aktu opery Rinaldo HWV 7B
Aria Bradamante È gelosia z I aktu opery Alcina
Duet Floridante i Elmiry Oh mia cara z I aktu opery Floridante
Aria Rinalda Or la tromba z III aktu opery Rinaldo HWV 7B
Aria Bradamante All'alma fedel z III aktu opery Alcina

Water Music HWV 348-350
 
Händel, Handel, a może Haendel? – o twórcę Muzyki na wodzie wciąż toczy się cichy spór. Za narodowego kompozytora uważany jest bowiem w dwóch krajach: w Niemczech, gdzie się urodził oraz w Wielkiej Brytanii, w której w 1727 roku uzyskał obywatelstwo. Tam także jako królewski kompozytor i ulubieniec publiczności operowej zdobył sławę oraz fortunę. 
Uważany dzisiaj za twórcę najpiękniejszych melodii świata kompozytor bardzo wcześnie musiał się zorientować, że ma wielki dar do tworzenia dramaturgii teatralnej i myślenia obrazami scenicznymi. Była to cecha z gruntu barokowa – charakterystyczna dla epoki rozmiłowanej w silnych kontrastach, gwałtownych emocjach i grze przeciwieństw. Händlowski geniusz operowy objawia się zatem nie tylko w mistrzowskiej inwencji melodycznej, ale i w niezwykłym wyczuciu scenicznego „dziania się” oraz umiejętności psychologicznego portretowania bohaterów, których kompozytor nierzadko „ożywiał” swoją muzyką, tuszując niedostatki libretta. Momentem przełomowym w życiu Händla okazała się opera Rinaldo wystawiona w 1711 roku w Londyńskim The Queen’s Theatre. Wielkie powodzenie dzieła zadecydowało o dalszych losach kompozytora i jego decyzji, by na stałe osiąść w Anglii. Podczas koncertu oprócz arii z Rinalda (1711) usłyszymy również wybrane arie i duety z oper Floridante (1721) i Alcina (1735).
W przeciwieństwie do Bacha, Händel nigdy nie stronił od tworzenia dzieł przystępnych, dedykowanych szerokiej publiczności. Ich najpełniejszą realizacją były w baroku utwory przeznaczone do wykonywania przy rozmaitych okazjach na wolnym powietrzu – w parkach czy ogrodach. Jednym z najpiękniejszych przykładów takiej twórczości jest Muzyka na wodzie (1715-1736), będąca zbiorem trzech suit. Każda z nich składa się z szeregu różnych utworów – tańców, śpiewnych adagiów, melodii ludowych i arii – tworzących wdzięczną całość. Händlowska Muzyka na wodzie jest zarazem jednym z niewielu utworów tego nurtu, który nie popadł w zapomnienie i po niemal trzystu latach od wydania wciąż należy do kanonu naszych ulubionych dzieł barkowych.

BILETY: normalny 45,00 zł; ulgowy 38,00 zł; balkon 32,00 zł
-------------------------------------
Dyrekcja Filharmonii zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, godziny i miejsca koncertu, wykonawców, programów oraz cen biletów.