Stand-up Warmia - SEBASTIAN REJENT - program Voilà w Ostródzie

Bilety na kabaret Stand-up Warmia - SEBASTIAN REJENT - program Voilà w Ostródzie - 30-09-2021

Kabaret Stand-up Warmia - SEBASTIAN REJENT - program Voilà w Ostródzie

Sebastian Rejent , Arkadiusz Jaksa Jakszewicz

30.09.2021 20:00

Ostróda(Warmińsko-mazurskie) - Tawerna Ostróda


Siemano! Sebastian Rejent z programem "Voilà"


W Ameryce mądre komediowe głowy twierdzą, że potrzeba 10 lat na zostanie dobrym komikiem. U Sebastiana Rejenta na scenicznym zegarze wybiło 11 lat. Te same głowy mówią też, że pierwszy special stand-upowy można nagrać po dekadzie występowania. W Polsce nikt tym się nie przejmuje... Oprócz jednej osoby. Sebastian Rejent wyrusza w Trasę ze swoim pierwszym solowym materiałem. Voila. Dlaczego Voila? Bo ile można czekać. Oto on! Powitajcie go gromkimi brawami... A nie, czekajcie, najpierw musicie kupić bilety. 

To kupcie bilety, a następnie powitajcie go gromkimi brawami! 


+ support 

prowadzenie: Arkadiusz Jaksa Jakszewicz 


Bilety: 30 zł 

Wydarzenie dla dorosłych! 


* Nagrywanie występu w formie audio i video jest zabronione 

* Bilet nie daje prawa do przeszkadzania występującym. Organizator zastrzega sobie prawo - wyproszenia przeszkadzającej osoby, bez możliwości zwrotu za bilety. 

*** Ze względu na zachowanie zasad bezpieczeństwa zgodnie z Wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce opracowanymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, Uczestnik: - Kupując bilet online, oświadcza, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym; - Zobowiązany jest do samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej mające służyć zasłanianiu ust i nosa. Osoby nieposiadające ww. materiałów nie będą wpuszczane na teren imprezy; - Jeśli u Uczestnika imprezy wystąpią objawy choroby, nie wzięcia udziału w wydarzeniu i poinformowania o tym Organizatora.