ૐ Deeperrr ૐ with Mindwave w Krakowie

Koncert ૐ Deeperrr ૐ with Mindwave w Krakowie - 06-01-2018

Koncert ૐ Deeperrr ૐ with Mindwave w Krakowie

różni wykonawcy , Meff , Styropian , Primal , Ambrotos , Konrad Kacak , Pathar , Alces , Morpheus , Primal-DP , MINDWAVE , TLG , ANTON MAIKO

06.01.2018 22:00

Kraków(Małopolskie) - Szpitalna 1


6 stycznia zapraszamy na urodzinową odsłonę Deeperrr. Jej headlinerem będzie jeden z najbardziej rozpoznawalnych producentów progressive psytrance, reprezentant słynnego Iono-Music – Mindwave! Artysta wystąpi u nas z dwoma projektami: jako Mindwave oraz pod swoim prawdziwym nazwiskiem - Anton Maiko - tutaj możecie spodziewać się nieco spokojniejszych brzmień w klimatach deep progressive.

Oprócz naszego gościa z Izraela swój autorski materiał zaprezentują: TLG (Psylesia) oraz CJ Art. Gościć będziemy również reprezentantów zaprzyjaźnionych ekip. Zagrają m.in.: Meff (Egodrop), Styropian (Psylesia), Yaos (MPN) i Pathar (STK). Tradycyjnie skład uzupełniają przedstawiciele Muchomorni & Deepersense.
O jakość brzmienia również możecie być spokojni: nagłośnienie od Void & MPN Sound System - chyba lepszej rekomendacji nie trzeba.

Dodatkowo przestrzeń klubu przyozdobią prace od Pszczoła UV, LOOP - String Art Collective oraz kolektywu, z którym przy organizacji "Deeperrr" współpracujemy od samego początku, czyli Muchomornia.
O wizualizacje i mapping 3D zadba Furek z ekipy Egodrop.
Na miejscu czekać będzie na Was również pyszne jedzonko od Martyny (Mandala Bookings) oraz rękodzieła od Creep On Trip i Myshen Ya.
Przy tej okazji, z lekkimi poślizgiem, obchodzić będziemy 8 urodziny naszej ekipy.

ૐ Lineup ૐ

MAIN STAGE: [Progressive - Psy Trance]

MINDWAVE Live (Iono Music - Izrael)
https://soundcloud.com/mindwave
www.facebook.com/mindwavepage
www.ionomusic.com
TLG Live (Psylesia)
https://soundcloud.com/tlg-music
MEFF (Egodrop/ Goadupa Festival)
https://soundcloud.com/michal-meffski
STYROPIAN (Psylesia / MAE)
https://www.mixcloud.com/styropian
CJ ART/ARTELIZED (Joof Recordings / Deepersense)
https://www.mixcloud.com/cjartt
PRIMAL (Deepersense)
https://www.mixcloud.com/Primal_DP
AMBROTOS (Muchomornia / Deepersense)
https://www.mixcloud.com/Ambrotos
ABYSS (Deepersense)
https://www.mixcloud.com/abyssDP

Sound System:
Void Acoustics

GROOVE STAGE: [Chill - Chillgressive - Deep Progressive - Deep Techno]

ANTON MAIKO Live (Joof Aura / Deepersense Music - Izrael)
https://soundcloud.com/anton-maiko
CJ ART Live (Bonzai Music / Deepersense Music)
https://www.mixcloud.com/cjartt
https://soundcloud.com/cjart
PATHAR (Solid Techno Kick)
https://www.mixcloud.com/piotrgasiorek1
YAOS (Magowie Psychodelicznej Nuty)
https://www.mixcloud.com/yaos
KONRAD KACAK (Deepersense)
https://www.mixcloud.com/djkonradkacak
ALCES (Muchomornia)
https://www.mixcloud.com/Alces
MORPHEUS (Muchomornia)
https://www.mixcloud.com/Morpheus92

Sound System:
MPN Sound System

ૐ Deco ૐ

Pszczoła UV
https://www.facebook.com/PszczolaUV
Muchomornia
https://www.facebook.com/dzikiegrzyby
Loop String Art Collective
https://www.facebook.com/loopstringart

ૐ Visu ૐ

Furek (Cut In Pixel)
www.facebook.com/Cut-In-Pixel-209125139602297

ૐ Chaishop ૐ

Obchai

ૐ Handmade & Jewelry ૐ

Creep On Trip
www.facebook.com/creepontrip
Myshen Ya
www.facebook.com/myshenyaaa

ૐ SIN - Społeczna Inicjatywa Narkopolityki ૐ
https://www.facebook.com/SinPL/

ૐ Tickets ૐ

Przedsprzedaż:

I Pula: 30 PLN (zakończona)
II Pula: 35 PLN (od 16.11 do jej wyczerpania)
// www.deepersense.pl/deeperrr-rezerwacja-biletow

W dniu imprezy: 40 PLN (o ile nie zostaną wyprzedane wcześniej)Powiązane