WODA III - VTSS Eta Hox Trousseaux WD30 Kuba Chateau w Krakowie

Koncert WODA III - VTSS Eta Hox Trousseaux WD30 Kuba Chateau w Krakowie - 23-03-2018

Koncert WODA III - VTSS Eta Hox Trousseaux WD30 Kuba Chateau w Krakowie

Eta Hox , VTSS , Wrong Dials , Techno Rączka , Trousseaux , Kuba Château

23.03.2018 22:00

Kraków(Małopolskie) - BAL


WODA nie zamarza. WODA doesn't freeze.

VTSS, Eta Hox, Trousseaux, Wrong Dials aka wd30, Kuba Château

WODA III wraca do BALu na Zabłociu. Tym razem podzieliliśmy noc na dwie części, tę bardziej koncertową, oraz klubową. Nastya Muravyova, która miała wystąpić, z powodu choroby została zastąpiona przez Eta Hox, krakowska promotorkę, DJkę, związaną z Deep Impact Kraków Off Radiem. W tej samej części zagra VTSS ze swoim surowym live'm. To DJka, producentka, współorganizatorka Brutażu, a także członkini niezwykle ważnego kolektywu Oramics, promującego kobiety działające w ramach sceny elektronicznej. Wspomoże je Kuba Château, połowa Wodawater i Château Shatter, ze swoją eklektyczną, elegancką winylową selekcją.
W części koncertowej otwierającej trzecią WODĘ, zobaczymy Wrong Dials aka wd30, projekt Mateusza Rosińskiego, pomysłodawcy wydawnictwa Dym Records (dym), odpowiedzialnego za Dym Festival (11-13.05 Gorzów Wielkopolski), w treściwym, nieprzewidywalnym, unikającym schematów live, a także Trousseaux, drugą połowę WDWTR, ze swoim multi-instrumentalnym AV show.

Dołączy do nas ponownie nieboniebonie zajmujący się projekcjami, a za dźwięk odpowie MPN Sound System

WODA III is coming back to BAL in Zablocie. This time we split the event into two parts, a concert and a club night.Nastya Muravyova, due to illness will be replaced by the krakow DJ and promoter Eta Hox, affiliated with Deep Impact and Off Radio She will be joined by VTSS with her raw live set. She's a DJ, producer, co-organizer of Brutaż, and a member of the crucial Oramics collective, working towards empowering women in the electronic music scene. They will be supported by Kuba Chateau, half of Wodawater and Château Shatter, with his eclectic, elegant vinyl selection.
The concert opening the third WODA will feature Wrong Dials aka wd30, Mateusz Rosiński's project, the brain behind Dym Records from Gorzów Wielkipolski, with an intricate, unpredictable, cross-genre live set, and Trousseaux, the other half of Wodawater, performing his multi-instrumental AV show.

nieboniebonie will run visuals, and the sound system will come from MPN Sound System

https://soundcloud.com/vitiosus
https://soundcloud.com/etahox
https://soundcloud.com/wd30sound
https://soundcloud.com/kubachateau
https://soundcloud.com/trousseaux

TAX: 15/20 PLNPowiązane