Perły czeskiej muzyki klasycznej w Warszawie


Agnieszka Przemyk-Bryła - fortepian
Maria Machowska - skrzypce
Tomasz Strahl - wiolonczela
Orkiestra Smyczkowa Filharmonii Podkarpackiej
Jiři Petrdlik - dyrygent

W programie:
J. Suk — Medytacje na temat staroczeskiego chorału "Święty Wacław” op. 35a
B. Martinů — Koncert na fortepian, skrzypce, wiolonczelę i orkiestrę smyczkową H. 232
A. Dvořák — Serenada smyczkowa E-dur op. 22