Lady Pank w Przecławiu


Koncert LADY PANK w ramach cyklu LATO W PLENERZE! Tym razem spotykamy się na scenie na placu przed Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu koło Szczecina!


 


LADY PANK


GOKSiR Przecław
ul. Rekreacyjna, Przecław k. Szczecina


14.08.2021 - 19:00


ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:
-Przestrzeń koncertu będzie specjalnie zabezpieczona oraz zdezynfekowana zgodnie z zaleceniami rządu.
-Każdy uczestnik koncertu zobowiązany jest jednocześnie do utrzymania odstępu 1,5m od innych osób (nie dotyczy osób zamieszkujących wspólne gospodarstwo domowe) oraz zakrycia nosa i ust środkami ochrony osobistej (maseczka, przyłbica, chusta itp.).
-Na wejściu dostępny będzie dozownik z płynem do dezynfekcji rąk.
-Przed wejściem na koncert sprawdzana będzie temperatura uczestników.
-Uczestnicy zobowiązani są do przyniesienia ze sobą oświadczenia o stanie zdrowia i przekazania go organizatorowi na wejściu


- https://bit.ly/OŚWIADCZENIE_COVID-19


Wstęp na koncert 13+ za pisemną zgodą rodzica. Poniżej 13 lat, wymagana obecność pełnoprawnego opiekuna.


Wzór zgody: // bit.ly/ZGODA_WB