Etniczne inspiracje w Bydgoszczy


Orkiestra Kameralna Capella Bydgostiensis
Etnos Ensemble:
Konrad Merta akordeon
Bartosz Pacan klarnet
Piotr Gach wiolonczela
Michał Kapczuk kontrabas
Przemek Pacan instrumenty perkusyjne

W programie utwory inspirowane
wpływami ludowymi z całego świata

*******