Zenon Brzewski in memoriam w Warszawie


Jakub Jakowicz skrzypce
Janusz Wawrowski skrzypce
Maria Machowska skrzypce
Marta Gębska skrzypce

Uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. Zenona Brzewskiego

Warszawska Orkiestra Smyczkowa im. Zenona Brzewskiego

Andrzej Gębski kierownictwo artystyczne

*******