IV Bal Gdański 2017


Krzesimir Dębski - skrzypce, fortepian, aranżacje
Andrzej Wojciechowski - klarnet
Paweł Zagańczyk - akordeon
Joachim Łuczak - skrzypce, aranżacje
Jarosław Stokowski - kontrabasPowiązane