Marvin Gaye

Marvin Gaye urodził się 2 kwietnia 1939 roku