POLSKIE REQUIEM Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach

Bilety na koncert POLSKIE REQUIEM Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach - 17-12-2023

Koncert POLSKIE REQUIEM Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus , Maciej Tworek

17.12.2023 18:00

Lusławice(Małopolskie) - Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego


17 grudnia, niedziela, godzina 18:00
Sala koncertowa, Lusławice

Krzysztof Penderecki
Polskie Requiem (1980–1984, 1993, 2005) 

Maciej Tworek - dyrygent

Iwona Hossa — sopran
Anna Radziejewska — mezzosopran
Rafał Bartmiński — tenor
Wojciech Gierlach — bas

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa
Chór Polskiego Radia — Lusławice
Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia
Chór Collegium Cantorum

Czas trwania koncertu: ok. 135 min.
Z uwagi na charakter repertuaru, koncert jest odpowiedni dla słuchaczy od 10 roku życia.

Serdecznie zapraszamy!

------
*Bilet ulgowy, za okazaniem dokumentu stwierdzającego uprawnienie do ulgi, przysługuje:
uczniom
studentom
osobom powyżej 65. roku życia
emerytom, rencistom
posiadaczom Karty Seniora
posiadaczom Karty Dużej Rodziny
osobom z niepełnosprawnościami
nauczycielom
kombatantom
honorowym dawcom krwi

Zwolnienie z opłaty za wstęp przysługuje:
posiadaczom imiennych zaproszeń wydanych przez Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego
opiekunom grup szkolnych (1 opiekun na 10 dzieci)
osobom z orzeczeniem znacznego stopnia niepełnosprawności oraz ich asystentom
osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"
pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów
członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS)
posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305).

Osoby którym przysługuje zwolnienie z opłaty za wstęp proszone są o zgłoszenie telefoniczne: 14 665 10 30, 14 666 43 00 lub mailowe: luslawice@penderecki-center.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00.

*******