Wiolonczela kameralnie w Bydgoszczy


Orkiestra Kameralna Capella Bydgostiensis
Piotr Pławner kierownictwo artystyczne, skrzypce
Rafał Kwiatkowski wiolonczela

Johann Sebastian Bach – Suita orkiestrowa nr 3 D-dur BWV 1068
Joseph Haydn – Koncert wiolonczelowy C- dur
Adam Wesołowski – Archaniołowie na skrzypce, wiolonczelę i orkiestrę kameralną
Arvo Pärt– Fratres

*******