Cyrk Zalewski - Widowisko 2024 w Myśliborzu

Bilety na koncert Cyrk Zalewski - Widowisko 2024 w Myśliborzu - 23-04-2024

Koncert Cyrk Zalewski - Widowisko 2024 w Myśliborzu

Cyrk Zalewski

23.04.2024 17:00

Myślibórz(Zachodniopomorskie) - Namiot Cyrkowy


Serdecznie zapraszamy na Cyrk Zalewski - Widowisko 2024

Niezwykła przygoda zaczęła się już 7 pokoleń wcześniej, kiedy to pradziadkowie, dziadkowie, a potem rodzice zakładali swoje cyrki lub występowali jako artyści cyrkowi. Cyrk dziadków o nazwie Cyrk Harriego jeździł po terenach Polski, Czech i Rosji. Babcia Anna Nowotna była tancerką oraz zajmowała się woltyżerką na koniach, a dziadek Rudolf Nowotny prócz akrobacji i tresury przeróżnych zwierząt brał udział w modnych wówczas walkach zapaśniczych. Ciocia Anna była ekwilibrystką na linie, a ojciec antypodystą (żonglerka nogami) i treserem koni.
Cyrk to nasze życie i nasze hobby nie tylko z wyboru!

Dzieci do 2 r.ż. wchodzą bez biletu!