JAGODZIŃSKI | PANUFNIK w Warszawie


Wykonawcy
Andrzej Jagodziński Trio:
Andrzej Jagodziński | fortepian
Adam Cegielski | kontrabas
Czesław „Mały” Bartkowski | perkusja
Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa
Maciej Tomasiewicz | dyrygent

Program
Andrzej Jagodziński
Koncert fortepianowy g-moll na trio jazzowe i orkiestrę symfoniczną
przerwa
Andrzej Panufnik
Symfonia nr 1 „Sinfonia Rustica”
Symfonia nr 3 „Sinfonia Sacra”

Sir Andrzej Panufnik (1914-1991), którego 110. rocznica urodzin przypada w tym roku, to jeden z najwybitniejszych polskich kompozytorów XX stulecia. W dramatycznych okolicznościach wyjechał z Polski w 1954 roku, sprzeciwiając się komunistycznej opresji i krępowaniu twórczych swobód, kontynuował działalność twórczą w Wielkiej Brytanii, zdobywając tam wielkie, także międzynarodowe uznanie, potwierdzone nadaniem mu tytułu szlacheckiego przez Elżbietę II – czego doświadczyło niewielu Polaków. Jego Sinfonia rustica została nagrodzona w Konkursie Kompozytorskim im. Fryderyka Chopina w Warszawie (1949). Jest trzecim dziełem tego gatunku, lecz autor nie nadał jej takiego numeru, gdyż dwie pierwsze zaginęły podczas wojny – nie nazwał jej też „Pierwszą” i odtąd nadawał swym symfoniom charakterystyczne przydomki (Elegiaca, Sacra, Mistica, Votiva...). Tak pisał o swym dziele: „Sinfonia rustica powstała jako wyraz mego zamiłowania do muzyki ludowej północnych regionów naszego kraju, których pieśni mają wyjątkowy urok. Również sztuka ludowa tych okolic wyróżnia się pełnymi wyobraźni drewnianymi rzeźbami, olśniewającymi strojami i misternymi, kolorowymi wycinankami, abstrakcyjnymi lub na wpół abstrakcyjnymi, o często symetrycznych wzorach. Postanowiłem w mojej nowej symfonii odzwierciedlić charakter tej naiwnej, lecz pełnej uroku sztuki. Wszystkie elementy utworu miała wręcz cechować wycinankowa symetryczność”. Sinfonia sacra ukazuje kolejną fazę twórczego rozwoju autora – powstała na zamówienie Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku dla uczczenia przypadającego na rok 1966 millenium chrześcijaństwa i polskiej państwowości. „Biorąc pod uwagę źródło inspiracji, chciałem, aby ta kompozycja była bardzo polska w charakterze, a także, aby podkreślała tradycję katolicką, tak mocno zakorzenioną w kraju mojego urodzenia. W związku z tym oparłem Sinfonia sacra na pierwszym znanym hymnie polskim, Bogurodzicy, wspaniałej pieśni gregoriańskiej. [...] programowa treść muzyki sprawia, że słuchacz wciąż może czuć atmosferę pola bitewnego i modlitwy – tych dwu uporczywie powtarzających się elementów, dominujących w życiu Polaków w ciągu tysiąca lat ich tragicznej historii”.
Andrzej Jagodziński to artysta wszechstronny; waltornista z wykształcenia, pianista jazzowy, akordeonista, kompozytor, aranżer i pedagog. W swej dotychczasowej karierze koncertował niemal na całym świecie, zdobywając ogromną popularność i uznanie, nagrywając wiele cenionych płyt. Do najpopularniejszej należy Chopin z 1993 w legendarnym już trio z Adamem Cegielskim na basie i Czesławem „Małym” Bartkowskim na perkusji. Otrzymał za nią Fryderyka w kategorii najlepsza płyta jazzowa. Album ten (po nim nastąpiły znakomicie przyjmowane kolejne) zapoczątkował modę na jazzowe interpretacje muzyki Chopina, wyznaczając zarazem ważne pole twórczych zainteresowań muzyka: eksplorację pogranicza muzyki klasycznej i jazzu. Do tej sfery należy też odkrywczy Koncert g-moll, który powstał z okazji 20-lecia istnienia Andrzej Jagodziński Trio. Jubileusz obchodzony uroczyście w roku 2013 w Filharmonii Narodowej zbiegł się w czasie z 60. urodzinami założyciela zespołu – Andrzeja Jagodzińskiego oraz 70. urodzinami perkusisty – Czesława „Małego” Bartkowskiego.
Koncert poprowadzi Maciej Tomasiewicz, absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach, gdzie ukończył studia w specjalnościach: kompozycja i teoria muzyki oraz dyrygentura symfoniczno-operowa. W latach 2019-2022 dyrygent-asystent w Filharmonii Narodowej; był też zastępcą Kierownika Muzycznego Opery Śląskiej. W sezonie 2022-2023 pełnił rolę kierownika artystycznego Śląskiej Orkiestry Kameralnej. W 2021 roku otrzymał odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. W jego bogatym i wszechstronnym repertuarze wiodącą linię wyznacza muzyka polska. Jak dotąd nagrał m.in. utwory: Ryszarda Bukowskiego, Henryka Mikołaja Góreckiego, Eugeniusza Knapika, Karola Lipińskiego, Piotra Mossa, Stefana Bolesława Poradowskiego. Szczególne miejsce w jego repertuarze znajdują kompozycje Bolesława Szabelskiego. [pmac]

----------------------------------------------------------

Darczyńca: Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza
Organizator: Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa
Partner: Muzeum Historii Polski w Warszawie
Patronat medialny: TVP Kultura, Radio dla Ciebie, Polska Agencja Prasowa, Presto, polmic.pl

Organizator zastrzega prawo do zmiany programu koncertu lub jego wykonawców

*******