{oh!} Orkiestra Historyczna

Minione koncerty {oh!} Orkiestra Historyczna

ACTUS HUMANUS: {OH!} ORKIESTRA HISTORYCZNA / MARTYNA PASTUSZKA w Gdańsku

{oh!} Orkiestra Historyczna, Actus Humanus, Martyna Pastuszka

10-12-2022

Gdańsk

ACTUS HUMANUS: {OH!} ORKIESTRA HISTORYCZNA / MARTYNA PASTUSZKA w Gdańsku

{oh!} Orkiestra Historyczna, Actus Humanus, Martyna Pastuszka

10-12-2021

Gdańsk

Muzyka Dawna / oh! Orkiestra Historyczna / Kobiecość w ujęciu Georga Philippa Telemanna w Katowicach

{oh!} Orkiestra Historyczna, Martyna Pastuszka, Roberta Invernizzi

08-10-2021

Katowice

{oh!} EINE KLEINE NACHTMUSIK , {oh!} Orkiestra Historyczna w Katowicach

{oh!} Orkiestra Historyczna

08-08-2021

Katowice

Muzyka Dawna / {oh!} Orkiestra Historyczna / Martyna Pastuszka w Katowicach

{oh!} Orkiestra Historyczna, Martyna Pastuszka

04-12-2020

Katowice