Minione koncerty The King Of Swing - Woytek Mrozek & The 1st New York Orchestra